Skip to main content
Guides til stærkere fremtræden

3 ting du aldrig må sige i din præsentation

3 ting du aldrig må sige i din præsentation.

3-ting-du-aldrig-må-sige-i-din-præsentation-helle-dyrby-hoey

Engang mødte jeg en mand, som gav mig lyst til at sparke ham hårdt over benet.

Her får du historien kort fortalt og når du har læst den, forstår du hvorfor, jeg var tæt på at blive voldelig. Samtidig lærer du, hvordan du styrker din præsentation og din personlige gennemslagskraft.

Jeg deltog i et møde på Rådhuset. Vi var 15-20 personer indbudt til lejligheden. Mødet var en blanding af oplæg og debat og handlede om et emne, der optager mig meget.

En af oplægsholderne er ekspert på sit felt og var hyret ind for at kaste lys over komplekst stof. Han lagde da også fra land med at sige, han havde stof til at tale i timevis. Faktum var, at han havde 40 minutter til rådighed til sin præsentation. Den udfordring valgte han at løse ved at begynde ved punkt A for derefter at se, hvor hvor langt han kunne nå…

Andre udfordringer var, at han havde mange informationstunge og utydelige slides, som var svære at afkode. Virkelig irriterende. Sidste provokation og der, hvor jeg fik lyst til at anvende vold, var da han undskyldte sig med, at materialet var noget, han brugte i andre sammenhænge!

Og hvad var det så præcist, der gav mig lyst til at sparke ham hårdt over benet? Det var, at han undervejs sagde:

A: “Jeg har desværre ikke mere tid, så vi kan ikke nå de her slides; dem går jeg let hen over…”

B: “Kan I ikke læse, hvad der står, på de her slides? Skidt med det, de er ikke så vigtige..”

C: “Slides’ene stammer fra et foredrag, jeg har holdt for nogen andre, så de er ikke relevante for jer..”

De 3 udsagn virker provokerende og modarbejder det mål, du som oplægsholder har med din præsentation:

At trænge igennem med dine budskaber på en troværdig, tillidsvækkende og sympatisk facon. 

Kort overblik over den (negative) reaktion, udsagnene har for din præsentation:

A: “Jeg har desværre ikke mere tid, så vi kan ikke nå de her slides; dem går jeg let hen over..!”

Tilhørerne tænker: Hvad går jeg glip af, fordi du har disponeret din tid for optimistisk?

Hvorfor har du ikke brugt tid på at filtrere dine budskaber og vælge de vigtigste til mig?

Så hvordan kan jeg stole på, at du har fortalt mig det vigtigste om dette emne..?

B: “Kan I ikke læse, hvad der står, på de her slides?? Skidt med det, de er ikke så vigtige..!”

Tilhørere tænker: Er du doven og useriøs?

Hvorfor har du ikke sørget for læsbare kurver, grafer og tekster?

Så hvordan kan jeg tage dig seriøst…?

C: “Disse slides stammer fra et foredrag, jeg har holdt for andre, så de er ikke relevante for jer..!”

Tilhørere tænker: Værdsætter du mig ikke?

Du har ikke skræddersyet dit materiale til denne session.

Så hvordan kan jeg fatte sympati for dig…?

Gør sådan i stedet og øg din personlige gennemslagskraft:

Styrk din troværdighed. Sorter og udvælg dine hovedbudskaber nøje.

Udstrål seriøsitet. Servicer dine tilhørere og skab læsbare slides, der er enkle at afkode.

Væk tilhørernes sympati for dig. Fokusere på deres behov og skræddersy dit indhold til målgruppen.

Min pointe er, at den interessante oplægsholder skød sig selv i foden. Han gennemhullede selv sin troværdighed og skabte usikkerhed og tvivl. Ærgerligt og helt unødvendigt. En krølle på fortællingen er, at oplægsholderen også havde mange kvaliteter i sin præsentation. Et levende kropssprog. Stor variation i stemmeføring. Involvering af publikum. Men det er en helt anden historie…