Skip to main content

Ian Wisler-Poulsen: Fokuser på modtageren, når du designer slides

Designer-slides-Ian-Wisler-Poulsen-helle-dyrby-hoey
Det lyder måske banalt, men ikke desto mindre oplever jeg ofte, at oplægsholdere har fokus på sig selv, når de designer deres slides – og det er naturligvis en fejl. Hvert slide skal være designet til deltagerne!

En præsentation handler om, at du har et budskab, som du ønsker at præsentere for deltagerne. Du besidder noget viden, som du vil berige deltagerne med. Den del er god nok.

Konflikten opstår, når vi betragter måden, denne viden bliver formidlet på. Ofte tilrettelægger oplægsholderen nemlig sine slides efter, hvad han vil sige, fremfor hvordan deltagerne skal opleve budskabet.

Første eksempel er et slide med punktopstilling. Et slide tjener det formål at holde dig på sporet. Der er altså ikke noget på det pågældende slide, som er nødvendigt for deltageren, det bidrager ikke til deltagernes oplevelse. Faktisk kan et dårligt slide risikere at forvirre deltagerne!

Andet eksempel er et slide, hvor du viser en stor mængde tekst: Et helt afsnit. Igen kan indholdet hjælpe dig med at holde fokus, men deltagerne bliver forstyrret af din tale, hvis de selv er gået i gang med at læse. Og hvis de ikke læser med, sidder de tilbage med en følelse af, at de måske er gået glip af noget vigtigt, som stod i teksten.

For at løse problemet, skal du stille dig selv disse spørgsmål, inden du designer dine slides:

  • Hvordan styrker dette slide formidlingen af mit budskab for deltagerne?
  • Hvad skal mit publikum gøre, når de ser dette slide?
  • Hvad skal mit publikum opleve, når de ser dette slide?
  • Hvad ville der ske, hvis jeg fjernede dette slide?

Svarene fortæller dig som oplægsholder, om det enkelte slide har værdi for modtageren; om det skal ændres, eller om det skal slettes.

Tænk på helhedsoplevelsen når du holder et oplæg:

Udover slideshowet gælder dette fokus på deltagernes oplevelse også for alt andet ved præsentationen.
Lad mig give et par eksempler: Stemningen i lokalet og et velkomstslide.

Jeg møder en del oplægsholdere, der ankommer i sidste øjeblik, inden de skal på scenen. Det betyder, at deltagerne oplever den gængse teknik-tilslutnings-ballade hvor folk render forvirret rundt og forsøger at løse et problem. De gange jeg har haft lejlighed til at tale med oplægsholderen om situationen, siger de entydigt: Jamen, jeg var da klar og gik i gang til tiden…

Muligvis. Men hvis man ser oplevelsen fra deltagernes vinkel, så begynder deres oplevelse af stemningen i lokalet i det øjeblik, de træder ind i rummet, og deres oplevelse af oplægsholderen starter i det sekund, de identificerer oplægsholderen. Ikke først når selve oplægget er i gang.

Et godt råd er derfor at have et velkomstslide, som er klar sammen med resten af præsentationen minimum 20 minutter før, oplægget begynder. På den måde får deltagerne en god oplevelse af rummet og hele arrangementet. Samtidig giver det dig tid til at gå rundt og byde publikum velkommen, så de får et godt førstehåndsindtryk af dig.
De 20 minutter kan desuden fungere som en buffer, hvis noget skulle gå galt.

Nedenfor kan du se et eksempel på et velkomstslide fra en konference. Det slide var på lærredet en halv time før konferencen begyndte. Det bidrog til, at deltagerne følte sig velkomne og kunne se, at de var det rigtige sted, og at arrangørerne var klar.

Sidst men ikke mindst gav det oplægsholderen (konferencieren) god tid til at gå rundt og byde deltagerne velkommen.

Velkomstslide_Ian_Wisler_Poulsen_Enjoy_Speaking

Ian Wisler-Poulsen er tidl. Customer Experience Manager ved Tivoliakademiet i Tivoli.
Ian er nu selvstændig og arbejder med servicedesign, kundeoplevelser og medarbejdertransformation.
En stor del af Ians arbejde består i at holde foredrag og undervise.
Ian er forfatter til en række fagbøger bl.a. “Tag ansvar for kundeoplevelsen”, Grundbog i Servicedesign” og “20 Designprincipper”.