Skip to main content

Morten Bennekou: Erfaringer med præsentationsekspert – del 2.

helle-dyrby-hoey-morten-bennekou-gode-raad-praesentationsekspert-del-2

Hvor kommer dine (hoved)budskaber fra?

Mine hovedbudskaber kommer fra mit daglige virke som træner og coach i en high-performance kultur. Samt fra min bog STÅLSAT, som handler om trænerrollen, om vigtigheden af personlige relationer, om motivation, konflikthåndtering, talent og talentudvikling mv.

Jeg oplever ofte, at det ene foredrag inspirerer mig til et nyt foredrag. Det skal forståes på den måde, at jeg i forbindelse med ét foredrag, får modspil, der inspirerer mig til et nyt foredrag. Som så bygger på et enkelt element fra et foredrag, som jeg allerede kører med. Og det er fedt og inspirerende, fordi dét at holde foredrag så pludselig ikke kun drejer sig om, at ét menneske inspirerer nogle andre mennesker. Men at disse mennesker i høj grad også inspirerer dét ene menneske.

Hvordan strukturerer du dine foredrag?

Mine foredrag er typisk bygget op med 3-4 hovedpointer eller hovedområder, som jeg hver især bruger 20-30 minutter på. Jeg har lært, at tilhørerne ikke kan kapere mere end maksimalt tre hovedpointer. Alligevel vurderer jeg nogle gange, at jeg godt kan lægge fire pointer på disken:-). Men det sker også, at jeg skal præsentere noget, som i bund og grund udgøres af ét enkelt hovedemne. Det fortæller jeg så om, uden at man kan gøre det op i en bundlinje med så og så mange pointer.

Få Helles korte guide til at finde dine egne hovedbudskaber her!

Storytelling kom ind efter besøg hos præsentationsekspert?

Storytelling er ikke et redskab, jeg altid har brugt. Det er noget, jeg langsomt har bygget ind i mine foredrag, efter at jeg for nogle år siden deltog i et seminar om præsentationsteknik. Det inspirerede mig så meget, at jeg efterfølgende tog nogle enetimer hos en ”præsentationsekspert”. I den periode lærte jeg vigtigheden af at fortælle historier og anekdoter. Jeg lærte også at skære flest mulige informationer væk fra mine slides. For i stedet at sende mine budskaber via historier fra den virkelige verden. Akkompagneret af billeder på væggen bag mig. Det er en rigtig god fremgangsmåde, som jeg får god respons på, selvom jeg fortsat sagtens kan blive bedre til det.

Hvad bruger du storytelling til?

Der er ingen tvivl om, at det er fængende og inspirerende for tilhørerne at høre historier fremfor at blive overdænget med læsestof via en PowerPoint præsentation. Det er simpelthen mere interessant at høre gode historier – forudsat naturligvis at historierne er vedkommende for tilhørerne. Så jeg bruger historiefortællingerne til at gøre mine oplæg mere levende og nærværende. Og jeg må sige, at jeg også selv synes, at det er sjovere at fremføre mine budskaber på den måde.

Har du gode råd til, hvordan du bruger storytelling?

Jeg bruger historierne til at sende mine pointer afsted på en inspirerende og mere intens måde. Fordi praktiske eksempler for mig står mere klart og er mere interessante end teoretiske gennemgange i punktform. Og fordi historierne gør det nemmere for tilhørerne at oversætte budskaberne til deres egen virkelighed. Et godt eksempel på hvordan jeg konkret anvender storytelling er, når jeg skal forklare, hvordan jeg arbejder med relationerne til cykelrytterne. Det er markant nemmere at beskrive med udgangspunkt i virkelige relationer, fremfor en teoretisk gennemgang af, hvordan gode relationer mellem mennesker skabes. Teori, som jeg i øvrigt heller ikke ville være i stand til at fremlægge. Jeg jo er praktiker mere end teoretiker på det punkt!

Morten´s gode råd til storytelling:

  1. Livet er fuld af potentielt spændende fortællinger. Kig efter dem, og du vil se dem
  2. Optræd levende og inspirerende – det er en forudsætning
  3. Fortæl historier, som du kan lide at fortælle, da din indlevelse er afgørende for oplevelsen
  4. Undervurdér ikke værdien af en historie frem for en teoretisk gennemgang

Vil du blive skarpere til at udnytte fortællinger i dine foredrag, så har du brug for en præsentationsekspert, så se mere om dine muligheder her.